Kavitha : ‘Ayisha’ (Vayalar Ramavarma)

Singer : Vyshakh