ആശംസകൾ

ഗുരുപൂര്‍ണിമ ജനറല്‍ എഡിറ്റര്‍ പ്രൊഫ: എം തോമസ്‌ മാത്യു സാനുമാഷിന്‍റെ സാഹിത്യപ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച്

The works of Professor MK Sanu are an asset to Malayalam literature. The biographies written by Professor MK Sanu are really special and outstanding. He has written magnificently about most of the important Renaissance writers in Malayalam literature. The works of Prof. M.K. Sanu aren’t supposed to be classified into just one group. His ingenious […]

ഡോ. മിനിപ്രിയ | സാനുമാഷിന്റെ രചനാലോകം നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച്

ഷാജി എന്‍ കരുണ്‍ | മലയാളിസമൂഹത്തിന്‍റെ സാംസ്കാരികധനമായ ഗുരുപൂര്‍ണിമക്കൊപ്പം

സുനിൽ പി ഇളയിടം, കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നഭസ്സിലെ സാനുമാഷിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച്……..

സാനുമാഷിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ വായനയാണ് ഗുരുപൂർണിമ – കൃഷ്ണദാസ്

സാനു മാഷ് | തലമുറകളുടെ ഗുരുനാഥൻ

കൈരളിക്ക് ഇതൊരു ചരിത്ര നിയോഗം | സാനുമാഷ് | സാനു മാഷിന്റെ സമ്പൂർണ കൃതികൾ

പ്രൊഫ എം എം നാരായണൻ | ഗുരുപൂർണിമ – സാനു മാഷിന്റെ സർഗ്ഗജീവിതത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം | M.K. Sanu

M. K. Sanu | എം. കെ – മഹാനായ കേരളീയൻ | ഇ. പി. രാജഗോപാലൻ

ഇരുൾ വന്ന് മൂടുമോയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ് സാനുമാഷിന്റെ കൃതികൾ |മ്യൂസ് മേരി

ഗുരുപൂർണിമ : ചിന്തയുടെയും ദർശനത്തിന്റെയും മഹാസാഗരം | കരിവള്ളൂർ മുരളി

എൻ. ഇ. സുധീർ | “ഇന്ന് മലയാളി അനുഭവിക്കുന്ന മൂല്യബോധത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എം കെ സാനു..”